Nara Sumber

Asatidzah Di Ponpes Ibnul Qoyyim Balikpapan

1. Al Ustadz Abu Muawiyah Askary
3. Al Ustadz Abu Ahmad Muallim
4. Al Ustadz Abdul Aziz (Bantul)
5. Al Ustadz Abu Usamah

Asatidzah Yang Ada di Indonesia

1. Al Ustadz Muhammad Umar As Sewed
2. Al Ustadz Abu Abdillah Luqman Ba’abduh
3. Al Ustadz Abdurrahman Lombok
4. Al Ustadz Usamah Mahri Lc,
5. Al Ustadz Qomar Su’aidi Lc
7. Al Ustadz Muhammad Afifuddin
——-